• Chào mừng bạn!
  • 0909730281
  • Track Order
  • Gift Cards
Free Shipping on Orders $100+
Buy One Get Two Free
Gift Card for all the season
Sản phẩm bán chạy
Dâu New Zealand

420,000đ 450,000đ

Chuối Laba

230,000đ 250,000đ

Táo Breeze Mỹ

330,000đ 350,000đ

Kiwi Vàng

200,000đ 220,000đ

Sản phẩm

Dâu New Zealand
Dâu New Zealand
Dâu New Zealand

420,000đ 450,000đ

Chuối Laba
Chuối Laba
Chuối Laba

230,000đ 250,000đ

Nho Xanh Hàn Quốc
Nho Xanh Hàn Quốc
Nho Xanh Hàn Quốc

620,000đ 650,000đ

Táo Breeze Mỹ
Táo Breeze Mỹ
Táo Breeze Mỹ

330,000đ 350,000đ

Kiwi Vàng
Kiwi Vàng
Kiwi Vàng

200,000đ 220,000đ

Xoài ÚC
Xoài ÚC
Xoài ÚC

150,000đ

Nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu

Trái cây sạch

Dâu New Zealand
Dâu New Zealand

420,000đ 450,000đ

Chuối Laba
Chuối Laba

230,000đ 250,000đ

Nho Xanh Hàn Quốc
Nho Xanh Hàn Quốc

620,000đ 650,000đ

Táo Breeze Mỹ
Táo Breeze Mỹ

330,000đ 350,000đ

Kiwi Vàng
Kiwi Vàng

200,000đ 220,000đ

Xoài ÚC
Xoài ÚC

150,000đ

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới

Dâu New Zealand
Dâu New Zealand
Dâu New Zealand

420,000đ 450,000đ

Chuối Laba
Chuối Laba
Chuối Laba

230,000đ 250,000đ

Nho Xanh Hàn Quốc
Nho Xanh Hàn Quốc
Nho Xanh Hàn Quốc

620,000đ 650,000đ

Táo Breeze Mỹ
Táo Breeze Mỹ
Táo Breeze Mỹ

330,000đ 350,000đ

Kiwi Vàng
Kiwi Vàng
Kiwi Vàng

200,000đ 220,000đ